Muziektherapie

MUZIEK ALS GENEZENDE BRON
Mensen hebben altijd muziek gemaakt om hun dagelijkse leven te ondersteunen, denk maar aan rituelen en feesten. Met muziek kun je iets vertellen wat je niet in woorden of beelden kunt uitdrukken. Muziek kan je ontroeren en je op andere gedachten brengen, maar je kunt er ook op dansen.
In de muziek kun je verschillende elementen onderscheiden: maat, ritme, melodie, toonhoogte, toonsoort. Muziektherapie werkt met die elementen. Zij maakt gebruik van verschillende instrumenten en van de eigen stem, elk met een andere uitwerking. Ook wordt er naar muziek geluisterd (receptief).

WANNEER KIES JE VOOR MUZIEKTHERAPIE?
• Als je als kind ontwikkelingsproblemen hebt, zowel psychisch als lichamelijk
• Als je als jongere psychische en/of gedragsproblemen hebt
• Als je last hebt van contact- of concentratiestoornissen
• Als er medische klachten zijn zoals allergie, astma of slaapproblemen
• Als je last hebt van burn-out klachten en overgevoeligheid
• Als stervensbegeleiding; om verlichting en troost te bieden in de laatste levensfase
• Bij ouderdomsklachten zoals vergeetachtigheid, stijfheid en/of somberheid

MUZIKALE MIDDELEN
Er wordt gebruik gemaakt van muziekinstrumenten die eenvoudig te bespelen zijn:
slag-, strijk-, blaas- en tokkelinstrumenten. Vaak wordt er gewerkt met de eigen stem in zang of in stemexpressie. Muzikale ervaring is niet nodig.

DOELGERICHT WERKEN
Met behulp van muziekinstrumenten wordt er een diagnose gesteld die naast de diagnose van de verwijzer komt te staan. Deze diagnose geeft zicht op sterke en zwakke punten. Daarop volgt een gerichte keuze uit de instrumenten waarmee geoefend kan worden. Vaak wordt de eigen zangstem daarbij ook gebruikt. Het is belangrijk dat het aangeboden muzikale middel herkend wordt. Ook maken we een afspraak over de lengte en duur van de therapie .

DUUR EN OVERLEG
Op grond van de diagnose wordt een therapieplan opgesteld. Uitgangspunt is doorgaans een traject van 14 therapeutische sessies van ieder 30 of 45 minuten (inclusief intake en diagnose). Aan het einde van dit traject wordt de therapie geëvalueerd en een kort verslag gemaakt .
Bij minderjarigen wordt na afloop met ouders en/of begeleiders een eindgesprek gevoerd. De ouders en de verwijzer ontvangen een schriftelijk verslag voor het cliëntendossier. Na een rustperiode kan in overleg besloten worden de therapie te herhalen.

KOSTEN
1 therapiesessie van 30 minuten € 35,- ( incl. 21% BTW)
1 therapiesessie van 45 minuten € 42,50,- ( incl. 21% BTW)

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van muziektherapie.
Vraag dit voor aanvang van de therapie eventueel na. Christa Bos is lid van de NVKT.

Comments are closed